RAPTULARZ JULIUSZA
SŁOWACKIEGO
Z PODRÓŻY
NA WSCHÓD

Raptularz Juliusza Słowackiego to notatnik zawierający rękopisy i rysunki poety związane z jego podróżą na Wschód. Dokument ten jest źródłem historycznym i kulturowym o bezcennej wartości. Oddajemy w ręce czytelników zeszyt w formie cyfrowej opatrzony licznymi komentarzami, które są wynikiem wieloletnich prac zespołu badaczy.

Edycja cyfrowa notatnika jest częścią, a zarazem kontynuacją projektu badawczego realizowanego w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki:

Odnaleziony raptularz Juliusza Słowackiego z podróży na Wschód jako romantyczne dzieło synkretyczne oraz źródło literackie i ikonograficzne do badań nad historią i kulturą XIX wieku

Niniejsza strona powstała z myślą o udostępnieniu dzieła Słowackiego jak największemu gronu odbiorców. Szeroki przekrój innych materiałów tu zamieszczonych pozwoli bliżej zapoznać się z niesamowitą wyprawą poety oraz jej różnorodnymi kontekstami.

 

Zapraszamy do wspólnej podróży!